0183 - 635011 Stel een vraag
Beschikbaar

Stationsweg 3 5

ARKEL
€ 450.000,- k.k.
  • Perceeloppervlakte 2503 m2

Omschrijving

Arkel, Stationsweg tussen 3 en 5

Bouw hier je eigen droomwoning op een grote kavel.
Zelf een huis ontwerpen. Al jouw wensen en dromen in één huis gevat. Wat een voorrecht.
Dit is je kans!

Het plan betreft de nieuwbouw van een vrijstaande woning langs de Stationsweg op de kavel tussen de woningen Stationsweg 3 en 5 te Arkel.

Kavelgrootte: 2.503 m2
Bouwvlak:         363 m2

In-uitrit aan Stationsweg en aan Vlietskade en aan de noordzijde bij de opstal (schuur).

Goed om te weten:

Bouwregels
Voor de bouw van een vrijstaande woning gelden de volgende regels:
Op deze gronden mogen hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

Hoofdgebouw
Voor het hoofdgebouw gelden de volgende regels:
Hoofdgebouw wordt binnen het bouwvlak gebouwd;
Het aantal woningen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan door middel van de maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
De goothoogte van hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 4 m;
De grondoppervlakte van hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 125 m2;
De onderlinge afstand tussen het hoofdgebouw bedraagt ten minste 4 m;
Indien niet in de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd bedraagt de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2 m.

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
Voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
Per woning bedraagt het gezamenlijk te bebouwen oppervlak aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten hoogste 50% van het zij- en achtererf met een maximum van 75 m2;
Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) van het hoofdgebouw gebouwd;
De afstand van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de zij erfgrens met een weg of parkeerplaats dient ten minste 1 m te bedragen;
De goothoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m.

Goed om te weten:
.De duiker is officieel aangelegd en eigendom van de verkoper. De uitrit ligt, aan de zijde van de Vlietskade, op grond van de gemeente. Het onderhoud is voor de verkoper. Dit is niet vastgelegd maar wel in samenspraak met gemeente en waterschap zo geregeld;
.Er ligt al repac wat inhoudt dat je reeds een verharding hebt alvorens je het uiteindelijke straatwerk plaatst;
.Voor de uitgang aan de zijkant geldt dat nummer 5 (noordelijke buurman) over een stukje grond van het verkochte mag rijden met zijn caravan om naar zijuitrit te komen (recht van overpad), de weg na het hek is van de gemeente;
.I.v.m. de molenbiotoop kan de woning 9,88m1 boven trottoir niveau gemaakt worden;
.Het perceel is kadastraal bekend bij de gemeente Arkel als sectie C nummer 3299 en is blijkens de kadastrale registratie (gedeeltelijk) belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van naamloze vennootschap OASEN N.V. (gevestigd Gouda);
.Met de buurman van nummer 5 is het volgende notarieel vastgelegd: In een notariële akte is vastgelegd dat tegen de nieuwe erfgrens op de gronden van 'Partij II’ een groenblijvende hederahaag dient worden gerealiseerd met een breedte van ca. 0,5 meter en een hoogte van maximaal 2 meter. Dit is inmiddels al gerealiseerd;
.Voor de voorgevelrooilijn van de woning dient de hoogte van de erfafscheiding maximaal 1 meter te bedragen (conform vigerend bestemmingsplan);
.Ook het volgende wordt opgenomen: “Artikel 4 Onbebouwde strook met bestemming “Groen” zoals beschreven in het (ontwerp) bestemmingsplan “Stationsweg 3-5”en met inachtneming van de uitspraak van de ABRvS d.d. 17 juli 2012 wordt door ‘Partij I’ en ‘Partij II’ bevestigd dat op de gronden met de bestemming ‘Groen’ met een breedte van ca. 2,4 meter en over de volledige lengte van het perceel Stationsweg 5 door ‘Partij I’ en ‘Partij II’ geen vergunningsvrije of vergunningsplichtige bouwwerken worden opgericht (zie bijlage 2: Bestemmingsplankaart ontwerp bestemmingsplan ‘Arkel, Stationsweg 3-5’, d.d. 24-05-2019). Ook niet als door toekomstige wijziging van wet en regelgeving dit alsnog wordt toegestaan.”;
. Koper zal uiterlijk binnen 1 jaar na gereedkomen van de bebouwing de bomenrij aan de achterkant van het perceel herstellen/terugbrengen;
. Het door ADC ArcheoProjecten opgestelde advies wordt onderschreven door de gemeente Molenlanden (destijds gemeente Giessenlanden):
Notitie archeologisch onderzoek:
“Wij zijn akkoord met het advies van ADC om in het plangebied vervolgonderzoek uit te laten voeren in die delen waar potentiële archeologische niveaus geroerd zouden kunnen worden (oostelijk deel) en het westelijk deel vrij te stellen van vervolgonderzoek. Echter, voordat besloten wordt tot een karterend booronderzoek in het oostelijk deel van het plangebied, dient vastgesteld te worden of de nieuwe woning van een kelder voorzien gaat worden (en de diepte hiervan) en of er heipalen gebruikt gaan worden. Indien de heipalen een hart op hart afstand hebben van minimaal 3 meter en minder dan 1% van het bruto bouwoppervlak verstoren, dan is het palenplan vrij gesteld van onderzoek. Indien er geen kelder of geen verstoring dieper dan 2,5 m -mv voorzien is, dan is het plan eveneens vrijgesteld van vervolgonderzoek, omdat er geen archeologische niveaus worden verstoord. Indien er wel diepere verstoringen dan 2,5 m –mv voorzien zijn dan kan overgegaan worden tot een karterend booronderzoek, omdat het potentiële archeologisch niveau (top rivierduin + mogelijke afdekkende humeuze cultuurlaag) dan verstoord gaat worden.”

Disclaimer
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. De fotopresentatie dienen alleen als een impressie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouwvorm

Soort object Bouwgrond
Bouwvorm Niet van toepassing
Ligging Beschutte ligging

Indeling

Perceeloppervlakte 2503 m²

Buitenruimte

Tuin Geen tuin

Bergruimte

Garage Geen garage

Overig

Permanente bewoning Ja
Huidig gebruik bouwgrond
Huidige bestemming bouwgrond

Kadastrale gegevens

Gemeente Arkel
Sectie C
Perceelnummer 3299
Oppervlakte 2503 m²
Eigendomssituatie Volle eigendom
1_6_PLFX3361
Interesse in deze woning?

Leo helpt u graag

Gratis waardebepaling

U denkt erover uw woning te verkopen en wilt graag weten wat het waard is? We komen graag bij u langs en bepalen de waarde van uw woning.

Gratis waardebepaling

Deel deze woning

Uw persoonlijke adviseur in de regio

Maak kennis met de HypotheekWeter

Ligging

Afspraak maken voor een bezichtiging? Neem contact met ons op

Vergelijkbare woningen