0183 - 635011 Stel een vraag

Wonen en belastingen: Dit verandert er in 2023

17 oktober 2022

Op Prinsjesdag werd er al een hoop bekend gemaakt en inmiddels zijn er nog meer besluiten gedeeld. De belangrijkste besluiten op het gebied van wonen en belastingen vind je hieronder.

Screenshot 2022-10-18 at 10.31.01

Energieplafond

Bovenaan de lijst: het prijsplafond voor gas en energie. Door de stijgende energiekosten wordt een maximaal bedrag ingesteld voor de kosten per m3 gas en kWh stroom. Deze liggen voor gas op € 1,45 per m3 en voor stroom op € 0,40 per kWh. Het plafond gaat officieel in op 1 januari 2023, maar vanaf november 2022 worden consumenten al gecompenseerd voor de hoge tarieven met een vaste korting op de energierekening van € 190 per maand. Dit plafond geldt voor een maximaal verbruik van 1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom op jaarbasis. Alles wat je daarboven verbruikt wordt verrekend via de tarieven die in je energiecontract zijn opgenomen.

De verlaging van de energiebelasting, zoals opgenomen in de Miljoenennota, wordt geschrapt. Wel krijgen kwetsbare huishoudens € 1.300,- energietoeslag.

Ophoging NHG-grens

In 2023 kun je tot een hypotheek van € 405.000,- de Nationale Hypotheekgarantie krijgen. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de kostengrens in 2023 € 429.300,-.

De gemiddelde verkoopprijs van een woning was afgelopen kwartaal € 425.000,-. De nieuwe NHG-grens ligt dus dichter in de buurt van die gemiddelde prijs. De NHG-grens wordt volgens een vaste methode berekend en gaat in een periode van stijgende woningprijzen minder hard omhoog en in een tijd van dalende prijzen minder hard omlaag.

Overdrachtsbelasting

Er zijn ook wijzigingen aangekondigd voor de overdrachtsbelasting van de tweede woning. Nu betaal je voor een tweede woning 8 procent overdrachtsbelasting, wanneer je er niet zelf gaat wonen. Dat percentage stijgt naar 10,4 procent. Het doel van deze stijging is het verhogen van de drempel voor investeerders en daarmee de woningzoeker meer kansen te geven. Ben je een starter tot 35 jaar? Dan ben je sowieso vrijgesteld van het betalen van overdrachtsbelasting. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling mag je woning in 2023 niet duurder zijn van € 440.000,-.

Stijging toeslagen

Er komt ook een stijging van de toeslagen. De zorgtoeslag wordt eenmalig verhoogd met € 412,-. De huurtoeslag gaat structureel omhoog met € 16,94 en ook het minimumloon stijgt met 10 procent. Deze procentuele stijging geldt overigens ook voor de AOW en de bijstand. Ouders met kinderen krijgen een hoger kindgebonden budget: het bedrag voor het derde kind wordt net zoveel als het bedrag voor het tweede kind.

Meer nieuws? Ga naar het overzicht